Menu

Regulamin


W Pensjonacie obowiązuje doba hotelowa od godziny 15:00 w dniu przyjazdy do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.

 1. Gwarancją rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 40% łącznej kwoty za pobyt w Skorzęcinie na konto bankowe. Pozostała należność płacona jest w dniu przyjazdu.
 2. Wpłata zadatku oznacza, iż najemca akceptuje regulamin i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte. Przelew należy wykonać w ciągu 5 dni od dnia rezerwacji.
 3. Przy rezerwacji prosimy o dokładne przemyślenie daty i długości pobytu, ponieważ jest to wiążące dla obu stron.
 4. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji. Jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu nie dokonujemy zwrotów.
 5. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się swoim dowodem osobistym.
 6. W uzasadnionych przypadkach właściciel ośrodka może pobrać kaucję według indywidualnego ustalenia. Kaucja ta zostanie zwrócona przy zdaniu pokoju/domku lub przeznaczona na pokrycie ewentualnych strat poniesionych na naprawienie szkód wyrządzonych przez klienta.
 7. W pokoju/domku letniskowym nie może przebywać większa ilość osób, niż ustalona podczas rezerwacji.
 8. Po otrzymaniu klucza od domku/pokoju, należy sprawdzić ewentualne braki lub uszkodzenia, jeżeli takie występują proszę zgłosić to właścicielowi ośrodka, bowiem za braki i uszkodzenia odpowiedzialność ponosi aktualny użytkownik.
 9. Osoby przebywające w pokoju/domku letniskowym zobowiązują się do pokrycia kosztów uszkodzenia mienia znajdującego się w domku, w szczególności w przypadku:
  a) uszkodzenia mebli
  b) uszkodzenia kabiny prysznicowej oraz pozostałych elementów białego montażu
  c) uszkodzenia znajdującego się w domku telewizora
  d) uszkodzenia bądź też zabrudzenia kanap.
 10. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokojach/domkach letniskowych mienie klienta.
 11. Ze względów przeciwpożarowych, oraz ogólnego bezpieczeństwa w pensjonacie GRAJAN nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, piecyków, nagrzewnic, farelek.
 12. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w pokojach/domkach letniskowych.
 13. Cisza nocna na terenie Pensjonatu obowiązuje w godzinach 22:00-6:00.
 14. Pensjonat ”GRAJAN” posiada miejsca parkingowe, lecz nie gwarantuje miejsc bezpośrednio przy budynku. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 15. Pobyt małego psa/kota jest dozwolony, jednakże należy zgłosić to przed dokonaniem rezerwacji. Wynajmujący jest zobowiązany zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, żeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom Pensjonatu.
 16. Wykupiony pobyt w pokoju/ domku letniskowych nie zawiera ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia.
 17. W dniu wyjazdu gość jest zobowiązany przekazać pokój/domek do kontroli stanu wyposażenia oraz oddać otrzymane klucze w Recepcji.
 18. Osobom naruszającym postanowienia regulaminu Pensjonatu GRAJAN właściciel obiektu może odmówić świadczenia usług (rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym). Osoby te będą zobowiązane do bezzwłocznego opuszczenia pokoju/domku i nie będą uprawnione do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia.