Menu

Polityka prywatności


Informacja o danych osobowych dla gości Pensjonatu GRAJAN w Skorzęcinie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Administratorem danych osobowych gości Pensjonatu GRAJAN w Skorzęcinie jest firma GRAJAN Grażyna Janczak z siedzibą w Goliszew 47, kod pocztowy: 62-817 Żelazków, wpisany do centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej o numerze NIP 9680246637.

§ 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH


Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy o realizację usług noclegowych, a także dla celów podatkowych oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przez właściciela Pensjonatu w związku ze szkodą wyrządzoną przez Gościa, lub obrony przed roszczeniami Gościa w stosunku do właściciela Pensjonatu.

§ 3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Pensjonat GRAJAN jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

§ 4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także nasi pracownicy oraz podmioty świadczące na Naszą rzecz
usługi księgowe, prawne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.

§ 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSO BOWYCH

Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 2, przez cały czas przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego lub do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub ostatecznego zakończenia postępowań związanych z roszczeniami i uprawnieniami wynikających z umowy.

§ 6. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru kontaktowego telefonu, numeru dowodu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi noclegowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Ośrodkowi
zawarcie umowy o usługi noclegowe.

§ 7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Pensjonat GRAJAN udostępnia adres janczak.grazyna@wp.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

§ 8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.